Dr n. farm. Roman Duda

Dr n. farm. Roman Duda, urodził się w 1943 r. we Lwowie. W 1968 r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną, wydział farmaceutyczny w Łodzi i pracował do 1993 r. w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku-Zdroju.

W 1976 r. rozpoczął studia doktoranckie w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, które ukończył w grudniu 1979 r., a temat pracy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. med. Zbigniewa Jethona, dotyczył „Wpływu kontaktu z siarkowodorem na stan zdrowia pracowników balneoterapii”.

Autor prac naukowych

Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu wojskowej polowej farmacji stosowanej, balneochemii, balneologii, reumatologii, niezgodności recepturowych i homeopatii opublikowanych zarówno w piśmiennictwie krajowym jak i zagranicznym. Jest autorem kilku patentów z zakresu kosmetologii i wzorów użytkowych kosmetyków. Pierwszy w Polsce opracował recepturę kosmetyków opartych na bazie wody siarczkowej nadając im nazwę „kosmetyków uzdrowiskowych dra Dudy”. Wszystkie receptury kosmetyków wytwarzanych przez Dra Romana Dudę i Busko Farm są oryginalnymi opracowaniami doktora Dudy powstałymi w jego laboratorium i znane są pod marką „Dr Duda”. Badania użytkowe (aplikacyjne) i dermatologiczne były prowadzone we współpracy z dermatologami i kosmetologami, m.in. z dr Jadwigą Matlą-Stodolną i dr Mieczysławem Kisielem.Badania kliniczne były wykonywane w Klinice i Zakładzie Instytutu Dermatologicznego WAM w Łodzi pod kierunkiem prof. dr. heb. med. Andrzeja Kaszuby i prof. dr. hab. med. Franciszka Seneczki oraz dr n. med. Barbary Hejniak.

Ponadto od kilkunastu lat współpracujemy z dr. hab. med. Piotrem Ratką z Kliniki Dermatologicznej „Zdrowie” z Krakowa, w zakresie nowoczesnych formulacji kosmetyków w połączeniu z fitokosmetykami. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne są prowadzone we współpracy z dr. hab. farm. Wiesławem Raszewskim z firmy „RAVIMED” z Łajska k. Warszawy.

Autor receptur

Dr n. farm. Roman Duda jest również autorem receptur oryginalnych produktów leczniczych opartych na bazie surowców uzdrowiskowych, które znalazły zastosowanie w reumatologii, ortopedii, dermatologii i w stomatologii.

Jest członkiem rady naukowej „Czasopisma Aptekarskiego” oraz „Wiadomości Aptekarskich”.

Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Odznaką Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego „AD GLORIAM FARMACIAE”. Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska, której dr. Roman Duda był przez wiele lat wiceprezesem, w uznaniu zasług dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa nadała tytuł „Członka Honorowego Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej”. W 2000 roku społeczeństwo Buska-Zdroju i całego Ponidzia oddało w ręce doktora Romana Dudy zaszczytny tytuł” CZŁOWIEK PONIDZIA ROKU 2000″, Człowiek Ponidzia Roku 2013, Człowiek Ponidzia Roku 2014 oraz Człowiek Ponidzia Roku 2015. a w 2010 roku został radnym Rady Powiatu w Busku-Zdroju. W roku 2016 został wyróżniony za aktywną działalność w popularyzacji osiągnięć nauk farmaceutycznych tytułem i srebrną odznaka medalu Ambasador Farmacji „Czasopisma Aptekarskiego” 2016.

Zadaj pytanie specjaliście!

Prześlij swoje pytanie na biuro@drduda.pl i zobacz odpowiedź na naszej stronie.