×
Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
W świetle obowiązujących przepisów prawnych – całkowity zakaz – żadna firma wprowadzająca do obrotu na terenie Unii Europejskiej produkty kosmetyczne nie przeprowadza badań na zwierzętach
25 października 2019 drduda

W świetle obowiązujących przepisów prawnych – całkowity zakaz – żadna firma wprowadzająca do obrotu na terenie Unii Europejskiej produkty kosmetyczne nie przeprowadza badań na zwierzętach

Posted in Bez kategorii, Pielęgnacja, Pielęgnacja

W świetle obowiązujących przepisów prawnych – całkowity zakaz – żadna firma wprowadzająca do obrotu na terenie Unii Europejskiej produkty kosmetyczne nie przeprowadza badań na zwierzętach

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz:

 

  • wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, których receptura końcowa, w celu spełnienia wymogów ww. rozporządzenia, podlegała testom na zwierzętach przy użyciu metod innych niż metody alternatywne, po tym jak takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie Unii Europejskiej;
  • wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki lub ich kombinacje, które, w celu spełnienia wymogów ww. rozporządzenia, były testowane na zwierzętach przy zastosowaniu metod innych niż metody alternatywne, mimo że takie metody alternatywne zostały uznane i  przyjęte na poziomie Unii Europejskiej;
  • prowadzenia na terenie Unii Europejskiej, w celu spełnienia wymogów ww. rozporządzenia, testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach;
  • prowadzenia na terenie Unii Europejskiej, w celu spełnienia wymogów ww. rozporządzenia, testów na zwierzętach dotyczących składników lub kombinacji składników po dniu, w którym wymagane jest zastąpienie takich testów przez jedną lub więcej zatwierdzonych metod alternatywnych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 440/2008.

 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych – całkowity zakaz – żadna firma wprowadzająca do obrotu na terenie Unii Europejskiej produkty kosmetyczne nie przeprowadza badań na zwierzętach.

 

Branża kosmetyczna od początku wspierało i nieustannie wspiera wszelkie działania w obszarze rozwoju metod alternatywnych zmierzające do osiągnięcia stanu pełnej zastępowalności badań na zwierzętach we wszystkich sektorach.

 

Należy zauważyć, że wdrożony w ramach legislacji kosmetycznej plan wycofania badań na zwierzętach przebiegał etapowo i obejmował:

 

  • wrzesień 2004 r. – zakaz testowania na zwierzętach gotowych produktów kosmetycznych;
  • marzec 2009 r. – zakaz testowania na zwierzętach składników produktów kosmetycznych oraz zakaz obrotu produktami kosmetycznymi, których składniki bądź kombinacje składników były testowane na zwierzętach; testowanie wciąż możliwe w przypadku trzech badań tj.: toksyczności dawki powtarzanej, toksykokinetyki i toksyczności reprodukcyjnej, dotyczących zmian mających najpoważniejszy wpływ na zdrowie człowieka;
  • marzec 2013 r. – całkowity zakaz testowania na zwierzętach.
piesio
Facebook