×
Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
WODA SIARCZKOWA!Stąd czerpiemy! Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Las Winiarski
2 grudnia 2016 drduda

WODA SIARCZKOWA!Stąd czerpiemy! Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Las Winiarski

Posted in Pielęgnacja

Stąd czerpiemy

Woda siarczkowo-siarkowodorowa słona ujęta studnią LW-1 (źródło „Zuzanna”) i LW-2 (źródło „Filip”) jest wodą wysokozmineralizowaną (zawartość ogółu rozpuszczonych składników mineralnych wynosi 12640 mg/dm3).

Zawartość siarkowodoru (H2S) i wodorosiarczków (HS-) wynosi 45-54 mg/dm3 oraz jodków (J-) 1,4-2,9 mg/dm3. Ponadto głównymi składnikami są jony: sodowy, chlorkowy, magnezowy, wapniowy, siarczanowy i wodorowęglanowy oraz mikroelementy, takie jak: brom, fluor, potas, lit, selen, krzem i bor.

uzg_las_winiarski

Jednak głównym składnikiem decydującym o leczniczych właściwościach tej wody jest rozpuszczony w niej siarkowodór i produkty jego dysocjacji: wodorosiarczki i siarczki, które wraz z pozostałymi składnikami mineralnymi oddziaływają zarówno na skórę, błonę śluzową, tkanki przyległe oraz ogólnie na cały organizm. Po zabiegach poprawia się bilans siarkowy, siarka odkłada się w chrząstce, w błonie maziowej stawów i w kościach, służy do odbudowy i regeneracji tkanki łącznej. Balneoterapia oraz picie wody siarczkowej (krenoterapia) obejmują następujące schorzenia: narządu ruchu reumatyczne i ortopedyczno-urazowe, niektóre choroby układu nerwowego, schorzenia dermatologiczne, choroby serca i naczyń (kardiologia, angiologia), choroby przemiany materii (otyłość, dna moczanowa, cukrzyca), zatrucia i choroby zawodowe, niektóre choroby ginekologiczne w leczeniu zachowawczym, pooperacyjnym i hormonalnym, periodontopatia (stany zapalne przyzębia). Podstawowymi zabiegami balneoterapeutycznymi są: zabiegi kąpielowe wannowe, picie wody (krenoterapia) oraz płukanie jamy ustnej pod ciśnieniem (Jankowiak i wsp. – 1971 r., Ponikowska i wsp. – 1995 r., Goszcz i wsp. – 1997 r.). Każdy inny sposób stosowania wody siarczkowo-siarko-wodorowej słonej może miećtylko znaczenie kosmetyczno-pielęgnacyjne.

kosmetyki_pion2

Po kuracji pitnej wodę siarczkową u chorych z miażdżycą zarostową kończyn dolnych uzyskano znamienny spadek we krwi cholesterolu całkowitego i LDL oraz trigliceridów, spadek agregacji płytek krwi (inicjujący powstawanie skrzepów), wzrost aktywności fibrynolitycznej i grup sulfhydrylowych (Goszcz i wsp. – 1997 r). Podobne wyniki, po kuracji pitnej wodą siarczkową „Zuzanna” uzyskał Jędrzejczak M. (2010 r), w których stwierdzono u chorych z hiperlipidemią nie poddającą się leczeniu farmakologicznemu, spadek stężenia cholesterolu całkowitego o 26%, spadek triglicerydów o 35%, spadek stężenia LDL o 15%, a wzrost HDL o 4%.

Do wielu buskich sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych ze źródła „Zuzanna” dociera krystalicznie czysta woda siarczkowa, bez ciemnego osadu nieczynnego już farmakologicznie siarczku żelazowego (Fe2S3,), ponieważ płynie rurociągiem i przewodami wykonanymi ze specjalistycznych tworzyw sztucznych nie reagujących chemicznie z siarkowodorem. Ponadto cała instalacja przepływowa wody siarczkowej jest bardzo szczelna i ogranicza do minimum wydzielanie siarkowodoru o nieprzyjemnym zapachu, jednocześnie zachowując jego i pozostałych składników mineralnych stężenie zbliżone do tego jaki występuje u źródła „Zuzanna”.

Facebook